Inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering varieert van een eenvoudige brandverzekering tot een zeer uitgebreide inboedelverzekering. Voor u een inboedelverzekering afsluit, moet u zichzelf de vraag stellen: hoeveel risico wil ik lopen en hoeveel geld heb ik ervoor over om de risico’s die ik niet wil lopen af te dekken? Uw premie wordt uiteraard bepaald door uw antwoorden op deze vragen.

Daarnaast speelt de verzekeraar een grote rol: de premies verschillen namelijk nogal tussen verzekeraars. Verder is de premie afhankelijk van de regio waar u woont. Zo betaalt iemand die op het platteland woont minder voor zijn inboedelverzekering dab een inwoner van een grote stad. Ook het eigen risico speelt een rol: kiest u voor een hoog eigen risico, dan daalt uw premie natuurlijk.

Wanneer u een goed beveiligd huis heeft en het certificaat veilig wonen van de politie kunt laten zien, geven de meeste verzekeraars u een premiekorting. Hieronder staan de belangrijkste soorten inboedelverzekering beschreven: van zeer eenvoudig tot zeer uitgebreid.

Over- en onderverzekerd

Als u onderverzekerd bent, krijgt u bij schade minder vergoed dan de werkelijk waarde van uw inboedel. U kunt dit voorkomen door de waarde van uw inboedel te berekenen aan de hand van een inboedelwaardemeter en uw verzekering aan te passen. Het is slim om na grote aankopen, verhuizingen en veranderde gezinssituaties steeds uw inboedelverzekering even na te kijken.

Als u oververzekerd bent, betaalt u verhoudingsgewijs teveel premie. U krijgt immers toch nooit meer vergoedt dan de werkelijk waarde van uw spullen. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben tegenwoordig een minimumbedrag waarvoor de inboedel verzekerd moet worden. Bekijk goed of uw inboedel dat werkelijk waard is. Het is immers zonde om teveel premie te betalen.